RUWA IT Consulting AB

Tele: 070 650 82 69   |   E-post: info@ruwa.se

CV

 

 

Från juli 2007 är jag egen konsult.

 

Konsultinriktning främst inom Projektledning, Service Management, Sourcing, Outsourcing, Offshoring samt Chefs- och Ledaruppdrag.


Kompetensområden innefattar:  - Projektledning
                                              - Sourcing i en global miljö
                                              - Hjälp och rådgivning vid outsourcing
                                              - Hjälp och rådgivning vid offshoring
                                              - Leverantörshantering
                                              - Leverantörsförhandlingar
                                              - Chef eller ledarförstärkning
                                              - Service Management (certifierad ITIL V3 Foundation)